Novosti

Super United Croatian Grand Chess Tour

Uz Grand Chess Tour SuperUnited Rapid & Blitz Croatia odigrana je serija popratnih turnira na kojima su sudjelovali naši članovi: Na otvorenom brzopoteznom turniru nastupio je naš senior Ozren Biti (6/11 bodova) i kadeti Jura Car (6/11 bodova), Ante Filipović (4/11 bodova), Mihael Habazin (3.5/11 bodova) te Lovro Vukoja (2/11 bodova). Na ženskom brzopoteznom turniru […]