EU projekti

Aktivni projekti

Zaželi – prevencija institucionalizacije

Više detalja: https://sknovizagreb-zazeli.eu/

Kontakt brojevi: +385 95 909 0746 i +385 99 835 0952
Kontakt mail: sahovskiklubnovizagreb474@gmail.com

Realizirani projekti

Šah za djecu i mlade

Cilj u projektu: poticanje i promicanje šahovske aktivnosti kao osmišljenog korištenja odmora i slobodnog vremena u cilju povećanja uključenosti djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu kroz šport. Kako bi se postigao cilj poseban naglasak je stavljen na dodatnu edukaciju trenera i voditelja aktivnosti u inozemstvu te promicanju projekta u zajednici kroz aktivnosti interdisciplinarne suradnje.

Trajanje projekta: 27.9.2018. – 27.12.2020.
Ukupna vijednost projekta: 978.792,50 HRK
Iznos EU potpore: 831.973,63 HRK

Unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena

Cilj projekta je obrazovanje i zapošljavanje 25 nezaposlenih žena s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na taj se način želi unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina u Gradu Zagrebu. Zapošljavanje žena koje će svojim radom u skladu s projektnim aktivnostima poboljšati kvalitetu života korisnicima – obavljati će poslove iz aktivnosti 1 prema UPZ ovisno o potrebama korisnika. To će se odnositi na pomoć u socijalnoj integraciji, podizanje i dostavu lijekova, pomoć u dostavi namirnica itd. Za šest osoba biti će zadužena jedna žena. Praćenje i kontrolu rada zaposlenih žena uključene su u aktivnosti. Obrazovanje i osposobljavanje žena – odnosi se na verificirane programe usavršavanja koje će ženama pomoći konkurentnosti na tržištu rada čime će se unaprijediti njihovo znanje i vještine. Programe izabiru zaposlene žene na temelju svojih želja i potreba.

Trajanje projekta: 18.6.2021.-18.12.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 2.321.600,00 HRK.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.321.600,00 HRK osiguranih iz Europskoga socijalnog fonda (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).