Novosti

Kadetski turniri standardnog tempa u Varaždinu i Koprivnici

15. otvoreno kadetsko prvenstvo Varaždinske županije, Varaždin

24.-27. kolovoza odigrano je 15. otvoreno kadetsko prvenstvo Varaždinske županije. Filip Biti osvojio je 4 boda iz 7 kola na U16 turniru i time osvojio 2. mjesto među kadetima do 14 godina. Tin Biti i Luka Živić su sa 5 bodova iz 7 kola na U13 turniru osvojili 1. mjesto među kadetima do 11 (Tin) te 2. mjesto među kadetima do 9 godina (Luka) dok je Iva Vouk s 3,5 boda iz 7 kola osvojila 2. mjesto među kadetkinjama do 9 godina.

V. memorijal Stjepana Kamenačkog, Starigrad-Koprivnica

2.-3. rujna odigran je V. memorijal Stjepana Kamenačkog. Na U16 turniru, s 4 boda iz 6 kola, 3. mjesto ukupno osvojio je Filip Biti (ujedno 1. mjesto do 14 godina). Ukupno 5. mjesto s 3,5 boda iz 6 kola osvojio je Mihael Habazin (ujedno i 1. mjesto do 13 godina). Na U12 turniru, 5. mjesto ukupno (ujedno i 3. mjesto do 11 godina) s 4,5 boda iz 6 kola osvojio je Tin Biti. S 3/6 bodova, Matilda Vlajčević osvojila je 2. mjesto među kadetkinjama do 12 godina dok je s 2/6 bodova, Natalie Osmanagić osvojila je 1. mjesto među kadetkinja do 10 godina.