O nama

Misija

Naša je misija da promoviramo, osmišljavamo i provodimo program šahovske edukacije i osobnog razvoja temeljenog na šahovskoj igri. Pritom obuhvaćamo učenja šaha kroz pojedinačne instrukcije, školu šaha i on-line edukaciju, u klubovima, obrazovnim ustanovama i poslovnoj zajednici, te promoviramo šahovsku kulturu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Vizija

Naša je vizija da putem naših aktivnosti u razdoblju od pet godina postanemo regionalni lider u masovnosti i kvaliteti šahovske edukacije, izvrsnosti u organizaciji šahovskih događanja, te da se etabliramo kao partner poslovnoj zajednici. Kroz šahovski razvoj našeg igračkog kadra postići vrhunske rezultate u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji u svim dobnim skupinama.

Politike

Klub je otvoren prema članstvu invalidnih osoba i njihovom uključenju u aktivno sudjelovanje u svim segmentima rada kluba.
Klub aktivno razvija i potiče stvaranje ženskih ekipa u svim dobnim skupinama.
Klub promovira etički kodeks koji obuhvaća primjereno ponašanje u skladu s fair play pravilima i primjeren odnos prema šahu i protivniku.

Vodstvo kluba

Andrej Stanković, predsjednik kluba

Predsjednik i osnivač ŠK Novi Zagreb, član Upravnog odbora Zagrebačkog šahovskog saveza. Kroz rad u tijelima Zagrebačkog šahovskog saveza i Hrvatskog šahovskog saveza od samog početka uključen u promišljanja oko uvođenja Šaha u škole. Voditelj je šaha kao izvannastavne aktivnosti u više zagrebačkih škola i vrtića, dok u nekima pomaže kao savjetnik kao jedan od iznimno rijetkih učitelja šaha u školi certificiranih od strane Europske šahovske unije. Dugogodišnji aktivni šahist s titulom majstorskog kandidata sa velikim iskustvom u radu s mladima. 2015. godine po odrađenom seminaru prema uvjetima krovne šahovske organizacije FIDE za šahovskog trenera, promoviran u zvanje FIDE instruktor (FI). Inicijator i suradnik na nekoliko europskih projekata. Titulu mag. ing. strojarstva stekao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Hrvoje Vajić, dopredsjednik kluba

Hrvoje Vajić diplomirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu, ima magisterij iz područja poslovnog upravljanja (IEDC, Bled), te je završio Studij iz područja poslovnog upravljanja na poslovnoj školi INSEAD, Francuska. Posjeduje bogato iskustvo u pripremi turističkih greenfield projekata (više na: synergics.hr).

Partner je u filmskoj producentskoj tvrtki Filmosaurus Rex (više na: filmosaurusrex.com), te je partner u nekoliko drugih poduzetničkih poduhvata.
Šahom se bavi od dječačkih dana. Ima titulu majstorskog kandidata, te je član prve seniorske ekipe ŠK Novi Zagreb.

Dopredsjednik je ŠK Novi Zagreb. Posebno je zainteresiran za korištenje principa šahovske igre u poslovnom okruženju, te u tom smislu priprema seminar “Šah i poslovna strategija.”

Mario Živić, tajnik kluba

Izložen šahu od malih nogu odrastajući uz oca šahovskog entuzijastu. Odustao od treniranja šaha nakon prvog treninga zbog ondašnjeg intenzivnog pušenja starijih šahista u klupskim prostorima. Šah je zamijenila informatika u kojoj je osvojio dvije brončane medalje na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi. U šahovski svijet ga je vratio sin Luka osvajajući drugo mjesto na Prvenstvu Hrvatske do 7 godina ni tri mjeseca od početka treniranja šaha.

Glavni motivator mu je pozitivan utjecaj šaha na životni razvoj djece, a pogotovo na razmišljanja višeg reda, odgođeno zadovoljstvo, te na sposobnosti planiranja i predviđanja. Ta saznanja uz činjenicu da je ŠK Novi Zagreb jedan od klubova s najvećim kadetskim pogonom u Republici Hrvatskoj, glavni su razlog njegovog angažmana u klubu.

Suvlasnik i direktor je firme TestDome te mag. ing. elektrotehnike sa Sveučilišta u Zagrebu.

Klupske ekipe

ŠK Novi Zagreb će u sezoni 2023. sudjelovati u ekipnim natjecanjima sa dvije seniorske (1.B i 5. liga ŠZŽ Centar), juniorskom (2. liga ŠZŽ Centar) i tri kadetske ekipe (1. liga, 2.A liga i liga kadetkinja ŠZŽ Centar).